شیوه نامه استفاده از مزایای باشگاه مخاطبان باغ کتاب
راهنمای عضویت و استفاده از باشگاه مخاطبان باغ کتاب تهران نحوه عضویت در باشگاه مخاطبان به یکی از شیوه های زیر امکان پذیر است: 1- مراجعه به کانتر باشگاه مخاطبان باغ کتاب تهران ( ورودی اصلی )، ثبت مشخصات و اخذ کارت اشتراک باشگاه مخاطبان 2- ثب...
شنبه، 16 اسفند 1399 - 17:39
«باشگاه مخاطبان» باغ کتاب تهران افتتاح شد
🔸بیش از سه سال و نیم از افتتاح «باغ کتاب تهران» می‌گذرد. این مرکز علمی-فرهنگی حالا مخاطبان وفاداری دارد که آن‌ها را عضوی از خانواده بزرگ خود می‌داند. حالا باغ کتاب یک خبر خوب برای قدردانی از محبت و وفاداری شما دارد. 🔸از امروز می‌توان...
شنبه، 16 اسفند 1399 - 14:59